Namísto Safe Harbour přichází Privacy Shield. Lepší ochrana osobních údajů mezi EU a USA

 

Dne 12. července 2016 byl Evropskou komisí a vládou USA dojednán nový štít EU–USA na ochranu soukromí (Privacy Shield). Jeho účelem je přinést solidnější ochranu osobních údajů poskytovaných přes Atlantik. V rámci tohoto štítu mají být lépe chráněni občané EU. Palčivou otázkou bylo masové sledování osobních údajů americkými bezpečnostními složkami, a to bez jasných limitů či kontroly. Nejdůležitější body tohoto štítu tedy jsou přísnější a lépe vymahatelné normy, ochrana proti přístupu vládních orgánů k osobním údajům, a v neposlední řadě možnosti nápravy, které mohou fyzické osoby využít v případě stížnosti. Tento štít zajistí, že USA budou nadále patřit mezi státy, do kterých budou údaje ze členských států EU moci proudit bez dalších omezení.  

Read More

Celý článek