Registrace ochranné známky pro EU


Máte výdělečný projekt a cílíte na trh více států EU?
Zachovejte se ekonomicky a ochraňte název svého produktu, služby, firmy, sloganu, loga rovnou pro celé území EU (EU Trademark)!

Co ode mě získáte? 

· bezstarostné vyřízení EU ochranné známky
· název ochráněný ve všech státech EU

Jak to celé probíhá?

· po vyplnění kontaktního formuláře obdržíte žádost o podklady
· uzavřeme smlouvu o právních službách, uhradíte příslušné částky a zbytek už necháte na mě
· právní služby dokončím v dohodnutém termínu

Balíček obsahuje

  • prostudování a zkontrolování vašich podkladů
  • pomohu vám se zatříděním známky do konkrétních tříd zboží a služeb
  • sepíšu přihlášku a podám ji k EUIPO
  • registruji 1 druh OZ pro vámi zvolené třídy
  • mé reakce na případné výzvy EUIPO na mou práci
  • zaplacení správního poplatku na EUIPO
  • průběžné info o stavu registrace
  • podání do 30 dnů od zaplacení a dodání vašich podkladů
  • v případě zájmu veškerá komunikace mezi mnou a vámi prostřednictvím zabezpečeného online portálu

Cena: 8.000,- Kč a 850 EUR

Co obsahuje celková cena?

· odměnu za moji práci 8 000 Kč + DPH, která je konečná. Cena je splatná před započetím mých služeb na základě uzavřené smlouvy o právních službách a vystavené faktury.

+ poplatek EUIPO za podání přihlášky 850 EUR. Cena zahrnuje registraci pro 1 třídu výrobků a služeb. Chcete-li registrovat 2. třídu, je potřeba připočíst poplatek 50 EUR a za každou další třídu 150 EUR. Poplatek platíte přímo EUIPO a to na základě výzvy EUIPO, kterou vám přepošlu. Platbu je třeba poslat na EUIPO obratem.

Doplňkové služby, které by se vám mohly hodit

ŘEŠERŠE VAŠEHO NÁZVU Z PRÁVNÍHO HLEDISKA

Proč to řešit?
Odpadne vám riziko, že bude vaše přihláška odmítnuta a poplatek vám propadne. Zkontroluji váš název v 10 databázích, abyste měli jistotu, že je registrovatelný jako ochranná známka, jako produkt, jako doména a jako název společnosti.  Není-li rešerše objednána, nesete odpovědnost za registrovatelnost předloženého názvu vy.

Cena: 5.000,-

ODPOVĚDI NA NÁMITKY 3.OSOB PROTI PŘIHLÁŠCE

V rámci řízení o přihlášce ochranné známky mají určité osoby právo se k přihlášce vyjádřit, tj. podat námitky proti přihlášce. Těmito osobami jsou především vlastníci již zapsaných ochranných známek, kteří chtějí vyjádřit nesouhlas s přihlášením vašeho názvu z důvodu shodnosti nebo podobnosti s jejich vlastní známkou. Cena právních odpovědí na námitky se tím pádem řeší podle toho, o jaké námitky se jedná a cena vám bude navržena před započetím právních prací.

TIP PRO VÁS!

Odpovědi na námitky lze sjednat zvýhodněnou paušální částkou připočtenou k balíčku! 
Máte-li o tuto službu zájem, uveďte to prosím do kontaktního formuláře níže.

POŠLETE MI RYCHLOU ZPRÁVU


vaše jméno

váš email


Rád/a bych poptal/a (můžete zvolit víc možností, Ctrl + levé tlačítko myši):


Text vaší zprávy


Můžete připojit soubor

Ke zprávě můžete přiložit jeden soubor o maximální velikosti 5MB. V případě více souborů je prosím zapakujte do ZIP archivu. Odesláním této zprávy souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro účely vyřízení zprávy.