Ochranné známky – doplňkové služby


Ochranné známky – doplňkové služby

Tyto služby ochrany know-how si můžete koupit jak v rámci balíčku Registrace ochranné známky pro ČR nebo Registrace ochranní známky pro EU, tak samostatně.

 

Rešerše názvu z hlediska toho, zda je právně v pořádku:

 1. pro ochrannou známku ČR činí v částce 2 000 Kč + DPH

 2. pro ochrannou známku EU v částce 5 000 Kč + DPH

Proč to mám řešit?

Zkontroluji váš název v 10 databázích, abyste měli jistotu, že registrovatelný jako ochranná známka, jako produkt, jako doména a jako název společnosti. Odpadne riziko, že je přihláška odmítnuta a poplatek propadne. Není-li rešerše objednána, nese odpovědnost za registrovatelnost předloženého názvu jako ochranné známky klient sám.

Jak spolupráce probíhá?

 • po vyplnění kontaktního formuláře obdržíte žádost o podklady
 • uzavřeme smlouvu o právních službách
 • po podepsání smlouvy a úhradě příslušných částek je zahájeno plnění právních služeb a dokončeno v dohodnutém termínu

Vyplňte poptávkový formulář pro rešerši názvu ochranné známky!

Nebo zatím jen sondujete terén? Přečtěte si moje Rady zdarma o ochranných známkách!

 

Odpovědi na námitky 3. osob proti přihlášce.

V rámci řízení o přihlášce ochranné známky mají určité osoby právo se k přihlášce vyjádřit, tj. podat námitky proti přihlášce. Těmito osobami jsou především vlastníci již zapsaných ochranných známek, kteří chtějí vyjádřit nesouhlas s přihlášením vašeho názvu z důvodu shodnosti nebo podobnosti s jejich vlastní známkou. Cena právních odpovědí na námitky (tzv. právní stanovisko) se řeší ad hoc podle toho, o jak rozsáhlé námitky se jedná. Cena bude klientovi navržena před započetím právních prací. 

Jak spolupráce probíhá?

 • po vyplnění kontaktního formuláře obdržíte žádost o podklady
 • zpravidla se koná konzultace, jehož výsledkem je upřesněné zadání
 • uzavřeme smlouvu o právních službách
 • po podepsání smlouvy a úhradě příslušné částky je zahájeno plnění právních služeb a dokončeno v dohodnutém termínu

Vyplňte poptávkový formulář pro konzultaci a sepsání odpovědí na námitky 3. osob proti přihlášce ochranné známky!

Nebo zatím jen sondujete terén? Přečtěte si moje Rady zdarma o ochranných známkách!

Tvorba chytlavého názvu pro váš produkt, službu, firmu, slogan, logo.

Vymýšlíte název a stále to není ono? Nechte si ho vytvořit! Mí kolegové, kteří se dlouhodobě věnují tvorbě bezkonkurečních a originálních názvů, vám vytvoří pro váš projekt ten nejlepší název a já dohlédnu na to, že je v pořádku po právní stránce. Předběžná cena 6 000 Kč + DPH/1 název. Bude upřesněna na základě konkrétního zadání.

Jak spolupráce probíhá?

 • po vyplnění kontaktního formuláře obdržíte žádost o podklady
 • zpravidla se koná konzultace, jejímž výsledkem je upřesněné zadání
 • uzavřeme smlouvu o tvorbě názvu a smlouvu o právních službách
 • po podepsání smlouvy a úhradě příslušných částek je zahájeno plnění právních služeb a dokončeno v dohodnutém termínu

Vyplňte poptávkový formulář pro tvorbu originálního názvu a jeho kontrolu registrovatelnosti!

 

Nebo zatím jen sondujete terén? Přečtěte si moje Rady zdarma o ochranných známkách!