Konzultace a sepsání smlouvy


Potřebujete v rámci svého podnikání sepsat smlouvu s obchodním partnerem, spolupracovníkem, odběratelem a nevíte jaký druh smlouvy je pro vaši složitou situaci nejlepší?

Využijte balíček "Konzultace a tvorba smlouvy"

O jaký typ smlouvy se zajímáte?

· smlouva o spolupráci (Independent Contractor Agreement)
· smlouva o mlčenlivosti (NDA)
· manažerská smlouva

· smlouva o dílo na tvorbu webu
· smlouva o dílo na tvorbu aplikace
· licenční smlouva
· kombinace těchto smluv

Co ode mě získáte?

jasné a srozumitelné právní vysvětlení jaké možnosti vám vaše situace nabízí
telefonní/skype/osobní konzultaci dle vaší volby a v termínu, který vám nejvíce vyhovuje
návrh nejen jednoho řešení, ale více variant, včetně sdělení výhod a nevýhod každé z nich
předložení 1. návrhu smlouvy v dohodnutém termínu
možnost připomínek k návrhu
předložení finální verze smlouvy v dohodnutém termínu

Jak to celé probíhá?

· po vyplnění kontaktního formuláře obdržíte žádost o podklady, které následně prostuduji
· učiním patřičné kroky, navrhnu vám cenu a termín případné konzultace (v případě, že bude nutná)
· uzavřeme smlouvu o právních službách a uhradíte příslušnou částku
· na konzultaci projednáme vaši situaci a já předložím několik variant řešení, přičemž pomohu vybrat tu, která je pro vás nejlepší (tzv. zadání)
· sepíši a předám 1.návrh smlouvy na základě vašeho zadání
· návrh můžete připomínkovat
· sepíši a předám finální verzi smlouvy v dohodnutém termínu

V případě zájmu je veškerá komunikace mezi mnou a vámi možná prostřednictvím zabezpečeného online portálu

Ceny: 3.000 – 8.000,- Kč

· telefonní/skype konzultace 2.000,- Kč/hod
·
osobní konzultace 3.000,-Kč/hod
·
sepsání středně rozsáhlé smlouvy | 3.000 – 5 .000,- Kč
· sepsání výrazně rozsáhlé smlouvy | 6.000 - 8.000,-

Cenu vám upřesněním v rámci konzultace podle druhu smlouvy a rozsahu.

Uvedené ceny jsou bez DPH. Cena je splatná před započetím mých služeb na základě uzavřené smlouvy o právních službách a vystavené faktury.

POŠLETE MI RYCHLOU ZPRÁVU


vaše jméno

váš email


Rád/a bych poptal/a (zvolte jednu možnost):


Text vaší zprávy


Můžete připojit soubor

Ke zprávě můžete přiložit jeden soubor o maximální velikosti 5MB. V případě více souborů je prosím zapakujte do ZIP archivu. Odesláním této zprávy souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro účely vyřízení zprávy.