Založení OSVČ/s.r.o.


Nejtěžší úkol máte za sebou – vymysleli jste životaschopný a výdělečný projekt a teď je potřeba vyřídit oficiality - mám na mysli oficiální založení firmy. Než začnete ztrácet hlavu kvůli tomu, jak na to, přečtěte si těchto pár obecných rad.

Svůj byznys si můžete v dnešní době založit takřka kdekoliv. Pokud si zvolíte založení na území České republiky, musíte splňovat podmínky dané právním řádem ČR. Jestliže se rozhodnete pro založení byznysu v zahraničí, tak na základní otázky naleznete odpovědi níže.

Je lepší zakládat v ČR, nebo v zahraničí? Co v jiné zemi EU? A co v zemi mimo EU?

Jestli je pro vás lepší zakládat v ČR, nebo v zahraničí, záleží na vašich představách o vašem byznysu. Samozřejmě v momentě, kdy budete chtít podnikat v zahraničí, bude pro vás nezbytné seznámit se s právním řádem dané země. Podnikat v jiném členském státě EU v dnešní době není příliš složité, ovšem je naprosto nutné řídit se národním právním řádem dané země a právem EU.

Během roku pobývám ve dvou státech. Kde mám firmu založit?

Firmu založte v tom státě, ve kterém byste chtěl primárně podnikat. Není problém posléze různými způsoby rozšiřovat působnost vaší domácí firmy, ať už formou dceřiných společností, odštěpných závodů, či jinak zřízených společností. Dále je třeba se na tuto otázku dívat z pohledu toho, kde budete odvádět daně, fakticky vykonávat podnikatelskou činnost.

Jsem občanem ČR, ale žiji v zahraničí. Mám založit českou firmu?

Pokud se rozhodnete jakožto občan ČR podnikat v místě bydliště, tedy v zahraničí, pak doporučuji založit si firmu ve státě, kde žijete. Máte-li zájem o podnikání na území České republiky, můžete tak činit skrze českou firmu, nebo i zahraniční firmu. To samé platí také opačně.

Nejsem občanem ČR. Mohu založit firmu v ČR?

Ano, i když nejste občanem ČR, můžete si v České republice založit firmu. Právní řád ČR nijak neomezuje příslušníky cizích států.

Jakou formu mám zvolit? OSVČ, nebo s. r. o.?

Pokud zvolíte možnost podnikat jako OSVČ (podnikající fyzická osoba) znamená to, že pro zahájení svého podnikání nepotřebujete sepisovat žádnou smlouvu/zakládat firmu. Okamžikem, kdy si vyřídíte oprávnění k podnikání, máte zelenou a můžete podnikat. Za dluhy z podnikání nesete odpovědnost celým svým majetkem. Půjdete-li cestou s.r.o., máte povinností podstatně více, tj. sepsat u notáře zakladatelskou listinu, stanovit základní kapitál, zapisujete se povinně do obchodního rejstříku. Na druhou stranu odpovědnost společníků za dluhy s.r.o. je omezená a jednatelů podmíněná. 

A co takhle nezisková organizace?

Účelem neziskové organizace, jak již z jejího názvu vyplývá, není vytváření zisku. Z litery zákona plyne, že neziskové organizace jsou zakládány za účelem společensky nebo hospodářsky užitného účelu. Aktuálně existují tyto typy neziskových organizací: spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace, nadační fondy a evidované právnické osoby.

Je nás více a chceme spolu začít podnikat. Můžeme?

Ano, můžete. Existují 2 nejčastější varianty. Jednodušší z nich je podnikat jako sdružení několika fyzických osob bez právní subjektivity (od účinnosti NOZ se nazývá "společnost"), což znamená, že uzavíráte smlouvu o společnosti, navenek jednáte skrz IČ jednoho z vás a za dluhy odpovídáte podle podílů určených ve smlouvě celým svým soukromým majetkem. Druhou variantou je založit právnickou osobu, zpravidla s.r.o., kdy vytvoříte samostatný subjekt s vlastním IČ, kterým jednáte navenek. Tato varianta je administrativně náročnější a dražší (sepisujete smlouvu u notáře, s.r.o. se povinně zapisuje do obchodního rejstříku), na druhou stranu odpovědnost společníků je omezená a odpovědnost jednatelů podmíněná.

Nechci pro sídlo firmy používat svou soukromou adresu. Mohu to udělat nějak jinak?

Pokud nechcete pro sídlo firmy používat svou soukromou adresu, máte různé možnosti. Nejčastějším řešením této otázky je pronájem nebytových prostor, kde vám majitel objektu dá souhlas s umístěním sídla a vy si následně do veřejného rejstříku zapíšete sídlo firmy v budově, kde máte pronajaté prostory.

Musím svůj byznys nazvat podle svého jména a příjmení, nebo si mohu zvolit název, jaký chci?

Rozhodnete-li se pro podnikání jako OSVČ, pak je obvyklé, že svůj byznys nazvete svým jménem, ale není to zákonnou podmínkou. Jestliže zvolíte podnikání formou společnosti, pak si můžete zvolit název, jaký chcete, jen se nesmí jednat o název zaměnitelný s již existující a zapsanou společností.

Pokud jsem OSVČ, mohu podnikat pod jiným jménem než je moje jméno a příjmení?

Ano, dle zákona můžete jako OSVČ podnikat pod jiným jménem, než je to vaše, ovšem v takovém případě se musíte zapsat do obchodního rejstříku a přitom musí být zřejmé, že nejde o název jiné právnické osoby.

Jak zjistím, že název, který se mi líbí, je volný?

Nejjednodušším způsobem je otevřít si webovou stránku Justice.cz a do pole Název subjektu nebo IČO v odstavci Veřejný rejstřík napsat přesné znění názvu, kterým bych chtěl svou společnost pojmenovat. Pokud mi veřejný rejstřík nevykáže žádný záznam, pak je daný název volný.

Jak mohu zajistit, aby nikdo nepoužíval můj název?

Ze zákona plyne, že nikdo si nemůže nechat zapsat společnost s již vámi zapsaným názvem. Další možností ochrany vašeho názvu je jeho registrace u Úřadu pro průmyslové vlastnictví v Praze, který spravuje ochranné známky, patenty a jiné zaregistrované subjekty.

Spouštím nový produkt/službu. Co k tomu potřebuji?

Pokud hodláte prodávat váš nový produkt/službu zákazníkům, pak je nezbytné, abyste měli potřebná oprávnění k takovému prodeji. Nejčastějším oprávněním je živnost. Toto oprávnění si budete zařizovat jako OSVČ i jako “firma”, a zvolíte takové, která bude nejvíc sedět vašim potřebám.

Je jedna živnost nebo více druhů živnosti?

Existují 3 skupiny živností.Přikládám užitečné odkazy na web, kde zjistíte, která z následujících živností je pro vaši činnost nejvhodnější:

Nejčastějším případem je živnost volná, zde si vybíráte z 80ti oborů činnosti.

Rozhodl jsem se pro OSVČ a spadám do volné živnosti. Jak mám postupovat?

 • zajděte na kterýkoli živnostenský úřad. Sami nebo s pomocí úředníka vyplňte jednotný registrační formulář a daňový formulář. Těmito formuláři vyřídíte vše na jednom místě, tj. ohlásíte živnost, registraci k soc. a zdrav. pojištění a ke všem daním, které potřebujete. Poplatek činí 1000 Kč. Obdržíte ohlášení vč. IČ.
 • po cestě z úřadu se stavte v bance a zřiďte si firemní účet. 
 • od okamžiku, kdy máte v ruce ohlášení živnosti, máte také IČ a můžete podnikat

Rozhodl jsem se pro “firmu”, konkrétně pro s.r.o., budeme 2 společníci a 1 jednatel a spadáme do volné živnosti. Jak máme postupovat?

 • připravte si podklady k notáři (údaje o společnících a jednateli)
 • zajděte k notáři sepsat společenskou smlouvu (ideálně předem se objednat)
 • zajděte na kterýkoli živnostenský úřad. Sami nebo s pomocí úředníka vyplňte jednotný registrační formulář a daňový formulář. Těmito formuláři vyřídíte vše na jednom místě, tj. ohlásíte živnost, registraci k soc. a zdrav. pojištění a ke všem daním, které potřebujete. Poplatek činí 1000 Kč.
 • zajděte do banky a založte si účet a složte na něj základní kapitál
 • zajděte ještě jednou k notáři s těmito všemi podklady a podejte návrh na zápis s.r.o. do rejstříku
 • po zápisu s.r.o. do rejstříku se stavte v bance a změňte zakladatelský účet na běžný účet
 • od okamžiku, kdy vám bylo doručeno usnesení o zápisu s.r.o. do rejstříku a toto rozhodnutí je pravomocné, máte také IČ a můžete podnikat

Jak získám IČ?

Podnikající fyzická osoba (OSVČ) získává IČ jinak a v jiném okamžiku než firma (viz postup výše).

Jak získám DIČ?

Daňové identifikační číslo získáte až poté, co vám bude přiděleno IČ, a poté, co splníte zákonem stanovené podmínky pro plátcovství DPH nebo podmínky pro tzv. identifikovanou osobu. DIČ obdržíte na základě registrace u správce daně, tedy u finančního úřadu, který vám ho vydá formou osvědčení. DIČ se skládá z kódu země (v ČR je to CZ) a z identifikátoru. U fyzických osob je identifikátorem rodné číslo. U právnických osob je identifikátorem IČ.

Nezakládám s.r.o., ale rozhodl jsem se začít podnikat tak, že koupím existující a fungující firmu. Jak bych měl postupovat?

Vstup do fungující firmy se řídí jiným a daleko specifičtějším postupem než založení s.r.o., který vyžaduje už hlubší odborné znalosti a variant jak věc provést je více. Proto je dobré se už v této záležitosti obrátit na advokáta.

Dost dobrých důvodů, proč řešit koupi nebo prodej firmy s Lucií

 1. Ráda hledám optimální strategie převodu, baví mě složitá zadání a převod vám vyřídím kompletně, odborně a efektivně.
 2. Ráda mé klienty příjemně překvapuji a poskytuji víc než jen běžný právní servis, na který jste zvyklí v typické právní kanceláři. Navíc vám vyřídím celý převod právně, ale i daňově,  což vám ušetří čas i peníze.
 3. Mé ceny platí! Nemám žádné skryté poplatky ani příplatky. Možná najdete jinde nižší ceny, ale zkuste zapátrat v paměti, kolikrát se Vám stalo, že to, co na začátku stálo málo, nakonec skončilo jako vysoká faktura.

Ode mě dodatečnou fakturu nedostanete, protože s veškerými úkony vás seznámím na začátku zakázky.

Chcete více šťavnatých informací?

Přidejte se také k mým odběratelům a získejte plno efektivních rad a tipů pro vás byznys!