Směnky


 

důležité a mocné dokumenty pro zajištění zaplacení dluhu, nebo bezcenné cáry papíru, pokud je odfláknete

Směnka je velice cenný nástroj, jak přimět dlužníka ke splnění smluvních povinností. Vybrala jsem vaše nejčastější obecné otázky, které mi pokládáte na toto téma. Pojďme si je tedy zodpovědět.

Co je to směnka?

Směnka je úvěrový cenný papír, který obsahuje zákonem přesně stanovené údaje a z něhož vyplývá závazek dlužníka zaplatit do určitého data určitou částku a nesporné právo věřitele (majitele směnky) tuto částku po dlužníkovi požadovat. Existuje směnka vlastní (vystavuje ji dlužník) a směnka cizí (vystavuje ji jiná osoba než dlužník, nejčastěji věřitel). Směnka vlastní je jednodušší cenný papír, proto se budeme v dalším textu věnovat jen jí.

V čem spočívá výhoda směnky? Proč ji mám použít?

Jasnost, jednoduchost, rychlost. Za prvé, pokud do směnky uvedete všechny zákonem požadované údaje (je jich celkem 8) a doplníte formulku „bez protestu“, a dlužník vám řádně a včas nezaplatí, máte možnost dlužnou částku soudně vymoci ve velmi krátké době. Jedná se řádově o dny, oproti běžnému soudnímu řízení, které trvá až roky. Za druhé je soudní řízení méně náročné. Dokazujete jen splnění náležitostí směnky, nepředkládáte důkazy o existenci závazku dlužníka, jako např. smlouvy, dodací listy apod. Což se zvlášť hodí, když je nemůžete najít. :-) Za třetí neexistuje žádný zákonem předepsaný vzor, jak by měla směnka vypadat, musí jen obsahovat některé základní náležitosti. Při splnění těchto náležitostí platí i směnka sepsaná na pivním tácku nebo ubrousku.

Kdy ji mám použít?

Kdykoli, kdy si potřebujete splnění závazku dlužníka zajistit. Ve smluvním vztahu s obchodním partnerem nebo i v rodině. Zkrátka tehdy, kdy existují důvodné pochybnosti o tom, že dlužník řádně a včas svůj dluh splatí. Můžete ji sepsat buď jako jediný dokument, nebo jako druhý dokument vedle smlouvy (o zápůjčce nebo o úvěru).

Jak směnku sepsat? Co má obsahovat?

Bohužel neexistuje žádný zákonem předepsaný vzor, jak by měla směnka vypadat. Platí jen 9 zákonných náležitostí, které je třeba splnit:

 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, v němž je tato listina sepsána;
 2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu;
 3. údaj splatnosti;
 4. údaj místa, kde má být placeno;
 5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno;
 6. datum vystavení směnky;
 7. místo vystavení směnky;
 8. podpis výstavce;
 9. uvedení formulky „bez protestu“.

Kdo si ji má ponechat? Kde ji uložit?

Pochopitelně věřitel. Pokud by si ji nechal dlužník, může směnku roztrhnout, zničit, a tím pádem by vás čekalo složité soudní řízení o umoření směnky. Většinou to bývá tak, že věřitel si ponechá originál směnky a dlužník dostane kopii směnky. Směnku ideálně uložte do trezoru.

Co když mi směnku někdo zničí, ztratí?

Práva ze směnky nezanikají, ale připravte se na to, že budete muset absolvovat soudní řízení o umoření směnky. Oproti směnce je toto řízení složité a dlouhé. Proto doporučuji směnku uložit někam, kde se vyhnete ztrátě nebo zničení, ideálně do trezoru.

Dlužník mi včas nezaplatil. Co mám nyní se směnkou dělat?

Poslat dlužníkovi předžalobní výzvu k zaplacení a pokud ve stanovené lhůtě nezaplatí, podat k soudu návrh na vydání směnečného rozkazu. S ohledem na striktní zákonná pravidla ohledně směnek doporučuji předat celou věc advokátovi, ušetříte si čas i peníze. Směnku vám zkontroluji a určím další kroky vedoucí k úspěšnému vymožení dlužné částky.

Máte směnku po splatnosti? Skvělý důvod, proč se obrátit na Lucii

 1. Nebojte se, bezhlavě vás nepoženu se soudit, ale nejdřív předloženou směnku řádně posoudím a podle toho se dohodneme na dalších krocích.
 2. V případě soudního sporu postupuji odborně a efektivně. Pokud se rozhodnete řízení osobně neúčastnit, máte možnost nonstop náhledu na aktuální stav případu prostřednictvím mého zabezpečeného online systému.
 3. Své klienty ráda příjemně překvapuji a poskytuji víc než jen běžný právní servis, na který jsou zvyklí v typické právní kanceláři.

Chcete více šťavnatých informací?

Přidejte se také k mým odběratelům a získejte plno efektivních rad a tipů pro vás byznys!