Pravidla ochrany osobních údajů


JUDr. Lucie Radkovičová, advokátka - Next Legal s.r.o.

evid.č. ČAK: 13038

IČO: 28945999, DIČ: CZ28945999

se sídlem Radlická 505/58

150 00 Praha 5, Česká republika

provozující advokátní kancelář se specializací na IT právo, internetové právo a ochranu know-how,

provozující webové stránky advokátní kanceláře www.radkovicova.cz (dále jen “web”).

a zpracovávající osobní údaje klientů (dále také „správce„)

vydává tyto pravidla ochrany osobních údajů:

1. Informace o klientech jsou uchovávány v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (GDPR) a právním předpisy České republiky.

2. Správce veškeré údaje získané od klientů zpracovává výhradně za účelem poskytování pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytování právních služeb a posílání newsletterů. Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy, plnění právních povinností a oprávněný zájem (posílání newsletterů).

3. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, sídlo, emailová adresa, telefonní číslo, datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále jen „osobní údaje“).

4. Návštěvník webu vyplněním kontaktního formuláře souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání newsletterů, a zároveň prohlašuje, že zasílání newsletterů nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasíláním newsletterů ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí. Návštěvník webu může souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli odvolat formou odhlášení z newsletteru nebo na office@nextlegal.cz.

5. Zpracováním osobních údajů klienta může správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Správce používá pouze zpracovatele, kteří se zavázali technicky a organizačně zabezpečit ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

6. Osobní údaje klienta budou zpracovávány po dobu po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt. Osobní údaje návštěvníka webu budou zpracovány  do odvolání souhlasu, jinak po dobu max 1 roku. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. Subjekt osobních údajů má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Svá práva může uplatňovat a dotazy ohledně ochrany osobních údajů posílat emailem na office@nextlegal.cz.

9. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti a analytiku používá Prodávající pro provoz webových stránek tzv. cookies - textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka webových stránek. Tyto cookies nespadají do působnosti GDPR. Návštěvník webu může zakázat ukládání cookies v nastavení prohlížeče.

V Praze dne 24.5.2018