Namísto Safe Harbour přichází Privacy Shield. Lepší ochrana osobních údajů mezi EU a USA

 

Dne 12. července 2016 byl Evropskou komisí a vládou USA dojednán nový štít EU–USA na ochranu soukromí (Privacy Shield). Jeho účelem je přinést solidnější ochranu osobních údajů poskytovaných přes Atlantik. V rámci tohoto štítu mají být lépe chráněni občané EU. Palčivou otázkou bylo masové sledování osobních údajů americkými bezpečnostními složkami, a to bez jasných limitů či kontroly. Nejdůležitější body tohoto štítu tedy jsou přísnější a lépe vymahatelné normy, ochrana proti přístupu vládních orgánů k osobním údajům, a v neposlední řadě možnosti nápravy, které mohou fyzické osoby využít v případě stížnosti. Tento štít zajistí, že USA budou nadále patřit mezi státy, do kterých budou údaje ze členských států EU moci proudit bez dalších omezení.  

Read More

Celý článek

Kamery v bytovém domě a právní povinnosti

 

Od 1.1.2016 nemusíte vyžadovat souhlas obyvatel domu s umístěním kamerového systému na některých místech v domě. Rozhoduje povaha místa. Zatímco bez souhlasu obyvatel domu je možné sledování prostor jako jsou sklepy, půdy a vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy (a jeho bezprostřední okolí), vstupní dveře do domu, vstupní chodby k výtahům a schodištím i výtahy a schodiště, naopak pouze se souhlasem obyvatel dotčených bytů lze sledovat vchodové dveře do bytů.

Read More

Celý článek