Standardní zvonění budíku nebo telefonu nemůže být ochrannou známkou EU

V roce 2014 brazilská společnosti Globo Comunicação e Participações požádala EUIPO (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, dříve OHIM) o zápis výše uvedeného zvukového označení zejména pro nosiče šíření informací elektronicky, ústně nebo televizním vysíláním (například aplikace pro tablety a smartphony) ve formě hudebních not na notové osnově. Označení bylo určeno hlavně k používání jako zvonění budíku nebo telefonu.

Read More

Celý článek

Namísto Safe Harbour přichází Privacy Shield. Lepší ochrana osobních údajů mezi EU a USA

 

Dne 12. července 2016 byl Evropskou komisí a vládou USA dojednán nový štít EU–USA na ochranu soukromí (Privacy Shield). Jeho účelem je přinést solidnější ochranu osobních údajů poskytovaných přes Atlantik. V rámci tohoto štítu mají být lépe chráněni občané EU. Palčivou otázkou bylo masové sledování osobních údajů americkými bezpečnostními složkami, a to bez jasných limitů či kontroly. Nejdůležitější body tohoto štítu tedy jsou přísnější a lépe vymahatelné normy, ochrana proti přístupu vládních orgánů k osobním údajům, a v neposlední řadě možnosti nápravy, které mohou fyzické osoby využít v případě stížnosti. Tento štít zajistí, že USA budou nadále patřit mezi státy, do kterých budou údaje ze členských států EU moci proudit bez dalších omezení.  

Read More

Celý článek

Kamery v bytovém domě a právní povinnosti

 

Od 1.1.2016 nemusíte vyžadovat souhlas obyvatel domu s umístěním kamerového systému na některých místech v domě. Rozhoduje povaha místa. Zatímco bez souhlasu obyvatel domu je možné sledování prostor jako jsou sklepy, půdy a vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy (a jeho bezprostřední okolí), vstupní dveře do domu, vstupní chodby k výtahům a schodištím i výtahy a schodiště, naopak pouze se souhlasem obyvatel dotčených bytů lze sledovat vchodové dveře do bytů.

Read More

Celý článek

Marketingová soutěž: Jak je to s placením daně z výhry

 

V předchozím článku Výhra v marketingové soutěži: Kdy se zdaňuje a kdy ne jsem psala o tom, že existují 3 vodítka pro určení, zda výhra v dané marketingové soutěži podléhá zdanění či nikoli.

V dnešním příspěvku se budu věnovat soutěži, jejiž výhra podléhá zdanění, a popíši postup zdanění a placení výhry vč. podání příslušných hlášení.

Read More

Celý článek