Neplátce má nárok požadovat nájem kanceláře bez DPH


Máte právo na to, abyste dostali fakturu za nájem kanceláře bez DPH. Nájem kanceláře je nájemní smlouva jako jakákoliv jiná. Je mi jasné, že základní informace víte. Zkontrolujete si správné smluvní strany, cenu nájemného a služeb, splatnost, dobu nájmu a kauci.

Pravděpodobně ale přehlédnete větu o dani z přidané hodnoty. Zákon o DPH  v § 56a odst. 3 stanoví, že u dlouhodobého nájmu nemovitové věci - kanceláře nesmí pronajímatel - plátce DPH účtovat DPH nájemci - neplátci DPH. O tom se téměř neví. DPH pro nájmy obecně se uplatňuje v základní 21% sazbě. Možnost platit legálně o 1/5 ceny méně, zvlášť jedná-li se o vysoké nájemné, je jistě velmi přijemná.

Toto ustanovení se týká zřejmě jen kanceláří. Podle § 56a odst. 1 téhož zákona, totiž platí, že se DPH naopak účtuje u:

  • krátkodobého nájmu nemovité věci (do 48h),
  • nájmu prostor a míst k parkování vozidel,
  • nájmu bezpečnostních schránek,
  • nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.

Pronajímatelé - plátci DPH se snaží do nájemních smluv DPH vkládat. Pokud by DPH neúčtovali, měli by podle § 76a zákona o DPH, nárok na odpočet daně na vstupu pouze v krácené výši, popřípadě nulové. Z tohoto pohledu je tak pro pronajímatele výhodnější fakturovat částky s DPH. A proto se vás k tomu snaží donutit. Spoléhají na to, že se nájemce neozve nebo věc nezná.

 

Závěrem:

Jste-li nájemcem - neplátcem DPH, máte právo požadovat smlouvu bez DPH. Tlačí-li vás pronajímatel do DPH, vyjednejte si jiný ústupek ve smlouvě. Aplikací této mé jednoduché rady jsem vám ušetřila 1/5 ceny nájemného.