Ochranné známky v EU od konce března čekají důležité změny


Dne 23.3.2016 vstoupí v platnost část nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424, které přináší zásadní změny na poli ochranných známek v Evropské unii.

Toto nařízení bylo zveřejněno dne 24. prosince 2015 a je součástí legislativního balíčku reforem ochranných známek EU - mění nařízení (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství a zahrnuje také nahrazení stávající směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES.

Úřad OHIM od roku 1996 ze svého sídla ve španělském Alicante zpracoval více než 1,3 milionu přihlášek ochranných známek společenství ve 23 jazycích EU.

 

Nejdůležitější změny, které vstupují v platnost dne 23.3.2016:

 1. tímto dnem se mění název Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
 2. tímto dnem se všechny stávající ochranné známky společenství a přihlášky ochranných známek společenství automaticky stanou ochrannými známkami Evropské unie a přihláškami ochranných známek Evropské unie
 3. tímto dnem se mění výše poplatků za podání online přihlášky individuální ochranné známky EU. Původní výše správního poplatku byla 900 Euro za 3 třídy. Od tohoto data činí výše správního poplatku 850 Euro za jednu třídu, dále 900 Euro za dvě třídy a za třetí a každou další třídu se poplatek zvyšuje o 150 Euro. V důsledku to tedy znamená, že přihlašovatelé do 3 tříd si oproti dosavadnímu stavu připlatí částku 150 Euro. Naopak se snižují udržovací poplatky. Z původní výše 1350 Euro za 3 třídy se snižuje na 1050 Euro. Další poplatky se mírně zvyšují (viz příloha č. 1 nařízení)
 4. končí možnost podávat přihlášky prostřednictvím národních úřadů (v ČR prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví); od tohoto data bude nutné přihlášku podat přímo k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví
 5. zavádí se možnost nechat si posílat tzv. „rešeršní zprávy EU“ a „dozorové dopisy“ o nových, podobných ochranných známkách, což je velmi praktické pro případné podávání námitek proti zápisu nové ochranné známky
 6. úřad je oprávněn z vlastní iniciativy (ex offo) znovu otevřít posouzení přihlášky z tzv. absolutních důvodů pro zamítnutí. Absolutními důvody pro zamítnutí přihlášky jsou důvody, pro které bude přihláška ochranné známky zamítnuta (viz čl. 7 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství), oproti tomu relativní důvody pro zamítnutí jsou důvody, které vznikly na základě námitek vznesených vlastníky dřívějších ochranných známek proti zápisu
 7. dochází ke změnám v absolutních důvodech pro zamítnutí žádosti.

 

Praktické informace:

 1. od 23.3.2016 se adresa internetových stránek úřadu mění na www.euipo.europa.eu
 2. internetové stránky úřadu budou dne 22.3.2016 nedostupné. Znamená to, že tento den on-line nástroje nebudou přístupné
 3. veškeré lhůty, které končí v úterý 22.3.2016, budou prodlouženy do středy 23.3.2016
 4. od 23.3.2016 bude na nových internetových stránkách dostupná aktualizovaná kalkulačka s novou výši správních poplatků (tzn. není třeba nikde nic složitě přepočítávat).