Novela zákona přikazuje e-shopům od 1.2.2016 informovat o mimosoudním řešení sporů


Od 1.2.2016 vstoupila v účinnost 2. část novely zákona o ochraně spotřebitele, která zavádí systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy, nebo ze smluv o poskytování služeb.

Mimosoudní řešení sporů se zavádí jakožto nová varianta řešení těchto sporů, která má být rychlejší a finančně méně náročná oproti stávajícím způsobům, kterými jsou zejména soudní řízení.

V oblasti eshopů a jejich vztahu ke kupujícím SPOTŘEBITELŮM tato novela znamená pro eshopy následující:

  1. E-shopy jsou  povinny jasně, srozumitelně a snadno dostupným způsobem informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení sporů, kterým je pro oblast eshopů podle § 20e zákona Česká obchodní inspekce. Tyto informace musí zahrnovat internetovou adresu úřadu. Tuto informaci uvede e-shop na svých internetových stránkách a obchodních listinách od 1.2.2016 a ve všeobecných obchodních podmínkách nejpozději od 1.5.2016. Formulace bude znít například takto:

    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

  2. V případě sporu mezi spotřebitelem a e-shopem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne e-shop spotřebiteli informace (viz formulka v bodě 1.) také v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
  3. V případě zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je e-shop povinen vyjádřit se ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení vyrozumění o zahájení. V případě porušení hrozí e-shopu pokuta až do výši 1 mil. Kč (§24 odst. 14 písm. a) zákona).
  4. Prodávající je povinen úzce spolupracovat a poskytnout ČOI součinnost potřebnou k efektivnímu řešení spotřebitelského sporu. V případě porušení hrozí pořádková pokuta daná ČOI ve výši, kterou určí v konkrétním sporu. Obecný “sazebník” není. Lhůty úřad v listinách, které eshopu pošle, vždy uvede. Takže dodržíte-li ji, není se čeho obávat.

Dle mého názoru, má pokuta za porušení informační povinnosti vést k tomu, že e-shop si tuto opravdu jednoduchou povinnost splní. Jinými slovy nebude vůbec uvažovat o tom, jestli to udělá. Prostě to udělá. V zákoně uváděná možnost dát informace na “jiný trvalý nosič dat” je v oblasti onlinu dost úsměvná (nereálná), ale budiž, možná DVD a USB někdo v offlinu pro tento účel použije.

 

Zákon nestanoví výslovně všechna místa, kam formulku uvést. Výslovně uvádí jen "internetové stránky" a "obchodní podmínky" a výkladem § 14 odst. 2 zákona lze dovodit "listinu o skončení reklamace". Podle mého názoru výkladem jiných ustanovení e-shop svou povinnost dost dobře splní tím, když formulku vloží na internetové stránky (homepage), do  do všeobecných obchodních podmínek a dále do obchodních listin jako je potvrzení objednávky, smlouva, listina o skončení reklamace, v níž spotřebiteli eshop nevyhověl. Předpokládám, že žádný eshop nemá času nazbyt, proto si vloží formulku na všechna místa v jeden okamžik.

 

Pokud formulku na internetu a na obchodních listinách zatím nemáte, tak šup, šup, běžte si ji tam naklikat. Doporučuji si je dát rovnou i do VOP, ať nemusíte na lhůtu do 30.4.2016 myslet.

 

V případě, že svůj e-shop teprve rozjíždíte a potřebujete nové VOP, vyzkoušejte můj DIY set  - Véópéčka pro eshopy prodávající nové zboží, který má novelu o mimosoudním řešení zapracovánu. Je pro vás okamžitě připraven k používání.

veopecka