Co dělat s fakturami od klienta, se kterými nesouhlasím a přesto mi je pořád posílá?


V byznysu dřív nebo později nastane okamžik, kdy se svým dodavatelem dojdete do sporu a tím pádem faktury, které vám posílá, nebudete chtít přijímat, natož platit. Ovšem prokazatelně přišly a je potřeb s nimi něco dělat. Ano, správně, hrát mrtvého brouka a tedy faktury nechat ležet ladem na stole nebo zásuvce je VELMI špatně. Po právní i daňové stránce.

Úvodem je třeba říct dvě základní věci. Neexistuje jedno správné pravidlo na to, co si s fakturami počít. Je potřeba se odvinout od konkrétní právní situace. Ukážeme si níže na příkladech. A dále, že v těchto věcech je daňový postup svázaný s právem, tj. postup, který zvolíte po právní stránce, bude stejný i po daňové stránce (v jiných věcech si tyto stránky dokážou pěkně protiřečit).

Příklad 1: Spor o existenci smlouvy

Mám dodavatele - programátora na smlouvu o dlouhodobé spolupráci a podle této smlouvy mi každý měsíc fakturuje smluvenou částku, já ji zaplatím a jedeme dál. Ovšem nyní se stalo to, že dodavatel přestal plnění dle smlouvy dodávat, přesto mi měsíční faktury posílá dál. Jádrem situace je to, že jsme ve sporu o ukončení smlouvy. On si myslí, že smlouva pokračuje. Já si myslím, že smlouva skončila. Oba jsme plátci DPH. Co mám s takovými fakturami dělat, abych neměl právní ani daňový problém?

Řešení: 

Obecně v tomto jsou daně svázány s právem. To znamená, že pokud dostanete fakturu na něco, na co není právní důvod to platit, tak o tom ani neúčtujete. Pokud byste si doklad zaúčtoval do nákladů a uplatnil DPH na tuto neposkytnutou službu (tj. na kterou nemáte právní titul), tak nemáte nárok na daňové náklady ani na odpočet DPH.

Každou takovou fakturu, která vám přijde, je potřeba oficiálně poslat dodavateli zpět. Tedy doporučenou poštou nebo ideálně datovou schránkou, pokud má dodavatel povoleno posílání zpráv i mezi soukromými osobami. Budete mít jasný důkaz o tom, že jste faktury vrátili. Pro strýčka příhodu si udělejte kopie těchto faktur než je odešlete. V žádném případě není možné faktury vrátit a přitom si je zaúčtovat a uplatnit DPH. Myslete pořád na to, že v těchto případech daně a právo jsou ruku v ruce.

Závěr: 

V daném případě si to dodavatel pravděpodobně nenechá líbit, pošle vám předžalobní výzvu a následně podá k soudu žalobu za zaplacení faktur. Pokud podá žalobu po uplynutí 3leté promlčecí doby, má smůlu. Pokud před touto dobou, a pouze tehdy, pokud vyhraje, tak právním titulem pro úhradu bude až vydaný pravomocný rozsudek. 

V těchto komplikovaných případech obvykle nejde jen o nárok dodavatele, ale i vy jako odběratel vůči němu máte nároky. Ty u soudu uplatňujte v plné míře. Docílíte toho, že finální částka k zaplacení i náklady řízení budou mnohem nižší.

 

Příklad 2: Spor o množství a kvalitu zboží, které mi chodí. O existenci smlouvy se nepřeme, smlouva existuje a nerozporujeme to.

Mám dodavatele kancelářských potřeb, na smlouvu o dlouhodobé spolupráci a podle této smlouvy mi každý měsíc podle odebraného zboží fakturuje smluvenou částku. Já ji zaplatím a takto postupujeme každý měsíc. 

Ovšem nyní se stalo to, že zboží, které mi dodal, je v jiném množství a kvalitě než bylo prokazatelně objednáno. Jádrem situace je to, že se přeme “jen” o cenu, kvalitu (chci např. slevu za pozdní dodání, horší kvalitu apod.). Oba jsme plátci DPH. Jaký je správný postup, abych neměl daňový ani jiný problém?

Řešení: 

I v tomto případě jsou daně svázány s právem. V daném případě fakturu nevracíte, naopak řádně ji zaúčtujete, i uplatníte DPH. S tím, že jakmile dojdete ke shodě, tak dodavatel vystaví opravný daňový doklad na poskytnutou slevu a zaúčtujete si posléze snížení nákladů a DPH.

Závěr:

Myslete pořád na to, že ohledně nakládaní s fakturami jdou daně a právo ruku v ruce. Neudělejte tedy to, že fakturu vrátíte a přitom si ji i zaúčtujete a uplatníte DPH.