Vykrádají vám klienti nápady? Nedovolte jim to!


V kreativním a často i IT oboru vypadá jednání o nové zakázce zpravidla následovně: Potenciální klient se obrátí na fotografa, kameramana, marketingovou firmu nebo digitální agenturu s poptávkou na tvorbu videa či sérií videí nebo webové aplikace (čili na někoho z vás, kteří třeba čtete tento článek). Má zájem, abyste mu sdělili návrh provedení a orientační cenu. Svědomitě návrh vymyslíte a včetně ceny pošlete klientovi. To vše v domnění, že jste krůček od plácnutí si a podepsání smlouvy. A ejhle, potenciální klient se najednou odmlčí a s návrhem v kapse si ho jde nechat zrealizovat někam jinam. Zpravidla za zlomek původní ceny.

Říkáte si, že tento scénář je vám povědomý? Buďte v klidu, nejste sami. Dobrá zpráva je, že se s tímto nešvarem dá skutečně něco dělat. Ukážu vám na pár příkladech, jaké máte možnosti.

Příklad #1: Zatím s klientem jednáme o smlouvě

Máte vymyšlený návrh řešení a chystáte se ho sepsat do mailu a poslat potenciálnímu klientovi. “V lepším případě” i s nějakým vzorovým videem jako přílohou, protože chcete názorně ukázat, jak si řešení představujete. Takže zabrzděte, a než začnete tvořit a odesílat, učiňte několik právně laděných úkonů:

1. Vyžádejte si od potenciálního klienta jeho oficiální údaje

tj. jméno a příjmení/ název, IČ, sídlo takové osoby, aby bylo jasné, kdo přesně má zájem o spolupráci. Nezřídka se totiž stává, že poptávku pošle fyzická osoba, která nemá v patičce mailu vizitku nebo zapomene říct, že smlouvu chce na své s.r.o., nebo že poptávku pošle zaměstnanec, který pro tuto chvíli dostal úkol jen sondovat terén, a přitom z právního hlediska není oprávněn za firmu podepisovat. Je potřeba předejít zmatkům a mít jasno, která osoba bude smlouvu uzavírat a kdo je oprávněn za ni podepisovat. Fyzickou osobu si zkontrolujete podle IČ na RZP. Právnickou osobu si zkontrolujete podle IČ na JUSTICI.

2) Máte-li jeho oficiální údaje, sepište krátký návrh prohlášení potenciálního klienta (PK), jehož obsahem bude:

a) shrnutí dosavadního jednání
b) požadavek PK na vypracování návrhu řešení zadání, dále prohlášení, že se strany nachází ve fázi těsně před uzavřením smlouvy a PŘEDEVŠÍM klauzuli o odpovědnosti objednatele za neuzavření smlouvy dle ust. § 1729 obč. zákoníku. Tento návrh PK pošlete k přečtení a podpisu.

3) Používáte-li v podnikání obchodní podmínky, můžete toto prohlášení vložit do podmínek jako samostatný bod.

4) Nechejte PK podepsat prohlášení nebo potvrdit podmínky.

Bude-li mít PK problém s podpisem či odsouhlasením takové klauzule, měl by to být pro vás varovný signál a do dalších prací na zakázce se nepouštět.

5) Tímto právní vsuvka končí a pokračujte v tom, co jste měli v úmyslu, tedy ve vypracování návrhu řešení a pošlete ho PK.

6) Nezapomeňte pak uzavřít samotnou smlouvu o dílo.

Smlouvu můžete dnes už uzavřít i mailem, pokud bude obsahovat předmět díla, cenu díla, dobu tvorby díla, dobu splatnosti díla a tento bude odsouhlasený objednatelem.

Příklad #2: Chci si "pojistit" i pro průběh spolupráce

Pokud jste z povahy věci vložili do projektu v úvodu svůj čas a energii, je pochopitelné, že byste rádi, aby nic nepřišlo vniveč a aby celá zakázka byla zrealizovaná až do konce. Jinými slovy, aby si to klient nerozmyslel v průběhu spolupráce.

Jak tedy na to:

1) dílo rozdělte do fází a berte zálohy na každou fázi

2) požadujte po klientovi smluvní pokutu ve výši vynaložených nákladů, kterou vám bude muset zaplatit v případě, že v průběhu spolupráce odejde

3) to vše dejte do smlouvy o dílo (viz bod 6 výše)

Věřím, že každý z vás má jiný způsob, jak se chránit před zneužitím vašeho know-how. Budu moc ráda, když mi napíšete do komentářů vaše zkušenosti a postřehy, případně doplňující dotazy k této tématice.