Výhra v marketingové soutěži. Kdy se zdaňuje a kdy ne.


Nedávno jsem ve svém článku Marketingová soutěž kreativně a právně správně psala o tom, že existují 3 režimy soutěží a že úspěch soutěže bude zaručen, pokud bude kreativní (neokoukaná:) a zařazená do správného právního režimu.

Dnes se pojďme podívat na to kdy a jak se výhra v soutěži správně zdaňuje:

Pro správné zdanění výhry jsou rozhodující 3 věci:

  • do jakého právního režimu soutěž spadá
  • sídlo pořadatele soutěže
  • výše výhry

Kdy se výhra nezdaňuje?

  • pokud soutěž spadá pod režim zákona o loteriích (soutěž naplňuje 2 podmínky a výhry jsou do určitého finančního limitu) a pořadatel soutěže má povolení vydané v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor. To je např. podnikatel, který má povolení a sídlí v ČR, nebo  jiném členském státě EU nebo státě EHS - např. Malta)
  • pokud soutěž nespadá do režimu zákona o loteriích a výhra je do částky 10 000 Kč

Kdy se výhra zdaňuje?

  • pokud se jedná o soutěž v režimu zákona o loteriích, soutěž se pořádá na území ČR, a pořadatel soutěže má sídlo ve státě mimo prostor EU a EHS
  • pokud je jedná o soutěž mimo rámec zákona o loteriích, a výhra nad částku 10 000 Kč

Jaká je sazba daně?

15% srážková daň

Může být výhrou jen věcná cena nebo i finanční částka?

Výhra může mít obě podoby. Pozor ale, daň z finanční částky se počítá jinak než věcné ceny.

Jaké oprávnění potřebuji pro soutěže, které jsou mimo režim zákona o loteriích?

Záleží na konkrétním případě. Ve většině situací postačí volná živnost.

Zdroj: §4/1f, §10/1h),ch), §36/2k),l) zákona o daních z příjmů, živnostenský zákon, loterijní zákon.