Mini One Stop Shop – dobrovolná registrace DPH srozumitelně


Od 1.1.2015 platí novela DPH, která mění pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb. Nově budou tyto služby zdaňovány vždy v místě usazení koncového spotřebitele. 

Aby se poskytovatel uvedených služeb vyhnul několikačetné povinnosti registrovat se v jednotlivých členských státech místa usazení jeho koncového spotřebitele, a v každém státě nemusel zvlášť přiznávat a odvádět DPH, má možnost se dobrovolně zaregistrovat jen jednou, do tzv. zvláštního režimu jednoho správního místa (anglický ekvivalent = „Mini One Stop Shop“).
Blíže viz článek Finanční správy.

Co se vlastně rozumí těmi „elektronicky poskytovanými službami“? 
Zde je rychlá nápověda:

Jedná se zejména o tyto služby:
1) Hostitelství internetových stránek (web-site hosting a web-page hosting), dálková údržba programů a zařízení;
2) dodání programového vybavení a jeho aktualizace;
3) dodání obrázků, textů a informací a zpřístupňování databází;
4) dodání hudby, filmů a her, včetně hazardních her a loterií, a dodání politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých a zábavních pořadů a událostí;
5) poskytnutí služby výuky na dálku.
 (zdroj: čl. 56/1 písm. k) + příloha II směrnice 2006/112/ES ve spojitosti s nařízením 1042/2013)

Závěr: Pokud jako podnikatel jste plátce DPH, spadáte do těchto služeb a tyto služby poskytujete spotřebitelům s trvalým pobytem/sídlem v jiném státě EU, doporučuji tuto zvláštní registraci u FÚ provést. Pokud nespadáte, nemusíte dělat nic.