Marketingová soutěž kreativně a právně správně


Marketingové (nebo chcete-li spotřebitelské) soutěže jsou stále častější aktivitou mnoha podnikatelů, a to nejen těch online. Po právní stránce to není téma úplně lehké, a proto než se pustíte do kreativity, je dobré znát úvodem pár právních pravidel.

Existují 3 základní druhy soutěží:

1) Zakázána je spotřebitelská loterie, což je jakákoli soutěž, anketa nebo jiná akce o ceny, při které je výherce nepeněžité ceny určen slosováním, případně jiným náhodným výběrem, tedy způsobem nepředvídatelným a vůlí člověka neovlivnitelným (1. podmínka) a účast na takové akci je přitom podmíněna nákupem určitého zboží nebo služby (2. podmínka).
2) Povolena (ve zpřísněném zákonném) režimu je spotřebitelská loterie, která naplňují podmínky ad 1, ALE jen je do urč. finančního limitu, tj. výhry za všechny provozovatelem provozované hry jsou do 200 000 Kč za kalendářní rok nebo hodnota jednotlivé výhry je do 20 000 Kč. Takovou loterii je potřeba oznámit finančnímu úřadu.
3) Povolena (zcela) je spotřebitelská soutěž, kde mechanika soutěže vyloučí buď 1. podmínku NEBO 2. podmínku.
Příklady: Mezi herní koncepty, které by obecně neměly spadat pod režim zákona o loteriích, lze zařadit soutěže vědomostní („kolik váží výrobek XY“), kreativní, rychlostní a výkonové. Soutěž, která bude založena na dovednostech, nikoli na slosování nebo jiném náhodném výběru výherců, by neměla spadat do režimu loterijního zákona. Doporučit lze proto různé tvůrčí soutěže spočívající v zasílání nejrůznějších sloganů, fotografií, videí, námětů, vtipů apod., přičemž provozovatel spotřebitelské soutěže zaslané výtvory vyhodnotí a nejlepší z nich ocení určitou výhrou, aniž by požadoval zakoupení výrobku nebo služeb nebo účast na reklamní akci. Dovolenou může být i soutěž, při které pro výtvory určitého účastníka může hlasovat široká veřejnost, přičemž výhercem se stane ten, kdo získá nejvíce hlasů.

Jak vidíte, pořádat marketingovou soutěž tedy není až tak úplná legrace. Každá soutěž by měla mít jasně sepsaná pravidla (tzv. podmínky soutěže), ze kterých bude jednoznačně vyplývat zvolený režim soutěže a podle kterých budou všichni, tedy pořadatel, soutěžící i výherce, vědět jak bude vše probíhat, co mohou očekávat a co naopak očekávat nemohou.

Z důvodu hladkého průběhu soutěže a předejití nežádoucích sankcí za špatně sestavenou soutěž důrazně doporučuji si nechat podmínky soutěže sepsat právníkem, který se na takové soutěže specializuje, nebo alespoň minimálně s takovým právníkem konzultovat váš záměr soutěže, popř. si  u něho nechat své podmínky právně zkontrolovat.

S ohledem na častější požadavky podnikatelů a zkušenosti, které jsme v dané oblasti za poslední období nabyli, naše kancelář nově nabízí poradenství týkající se marketingových (spotřebitelských) soutěží, které zahrnuje nejen poradenství po právní stránce, ale i poradenství po kreativní stránce. Navrhneme vám právně správnou a současně originální podobu soutěže, která vaše zákazníky opravdu osloví.
Poradenství v oblasti soutěží objednávejte zde.