Smlouva, kterou musí mít každý podnikatel poskytující služby


Pokud prodáváte služby, je absolutně vhodné nutné, abyste před započetím jakýchkoli prací měli se svým klientem uzavřenou smlouvu o poskytování služeb. Pokud poskytujete služby na internetu, pak má tato smlouva podobu všeobecných obchodních podmínek, které klientovi „vyběhnou“ na závěr objednávkového formuláře (Ano, ty, které většinou nikdo nečte:) 

Bohužel většinou sjednání služeb u malých a středních firem probíhá tak, že si klient a podnikatel vymění pár emailů (klient vznese poptávku, podnikatel odpoví návrhem + dá termín, klient odpoví, že souhlasí a jde se na to). To je ale špatně! Nestačí ani „plácnout si“ nebo přátelská konverzace. A to protože žádný z těchto způsobů vás dostatečně neochrání v případě, že se něco zpacká.

Smlouva o poskytování služeb je jediné, co k poskytování služeb potřebujete. Jediné, ale s velkým „J“. Jako kouč, poradce, konzultant, webdesignér nebo jiný podobný odborník, musíte svého klienta dopředu seznámit s tím, co může od spolupráce s vámi očekávat, jaké jsou vaše povinnosti a za co odpovídáte. Je to také dobrá cesta k tomu, že s vámi bude váš klient spokojen a bude se k vám vracet.

Správně sepsaná smlouva o poskytování služeb obsahuje jak základní pravidla vašeho smluvního vztahu, tak i další kroky, které je potřeba učinit v případě, že se vyskytne něco neočekávaného. Pomůže předejít neshodám a zmatkům mezi vámi a vašimi klienty, a v konečném důsledku pomůže předejít tomu, že by se s vámi vaši klienti chtěli soudit.

Takže co by měla smlouva o poskytování služeb obsahovat?

Body, které by neměly chybět:

  • Co je předmětem služby? Jenom rada nebo i konkrétní výstup?
  • Jaké jsou termíny dodání jednotlivých služeb?
  • Co se bude dít, když se klient nedostaví na schůzku?
  • Kolik hovorů/emailů/konzultací s vámi může klient očekávat?
  • Za co ručíte? Za co naopak neručíte?
  • Jak a kdy vám má klient zaplatit?
  • Co když zaplatí po splatnosti?
  • Kdo bude vlastnit výsledky duševního vlastnictví, které jste spolu vytvořili?
  • A co se bude dít, když některá ze stran bude chtít smlouvu ukončit?

Je ještě něco dalšího, co by tu mělo být? 

Jednou z takových věcí jsou závěrečná ustanovení. Závěrečná ustanovení najdete v posledním odstavci smlouvy. Jsou to standardní klauzule, která vás ochrání pro případ, že mezi vámi a vašim klientem dojde k neshodám nebo i k extra nárokům. Kdo má tyto klauzule ve smlouvě, může si výrazně snížit své případné neočekávané výdaje.

Tak např. klauzule o rozhodném právu. Tato klauzule říká jakým právem se bude vztah z této smlouvy řídit. To je důležité především u služeb poskytovaných cizincům nebo do zahraničí. Práva jednotlivých států mohou totiž různě řešit záruku, odpovědnost za vady, za škodu atd.

Dále také klauzule o omezení odpovědnosti. Klauzule o odpovědnosti říká, že pokud porušíte nějakou svou smluvní povinnost a způsobíte tím klientovi škodu (újmu), odpovídáte za tuto případnou škodu jen do určité výše. Např. ve smlouvě stanovíte, že za případnou škodu budete odpovídat jen do výše 100 000 Kč, s nároky nad tuto částku klient neuspěje. Pozor, omezení se ale nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně a ani na škodu, která vznikne klientovi – spotřebiteli.

V neposlední řadě také klauzule o tom, kdo bude rozhodovat případný soudní spor. Obecně platí, že k projednání a rozhodnutí soudního sporu, tedy i k podání žaloby, je příslušný obecný soud žalovaného. To je soud, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, sídlo nebo místo podnikání. Např. pokud žalobu podává klient, tak ji posílá k soudu, v jehož obvodu má podnikatel sídlo/místo podnikání, a nebo naopak, pokud žalobu podává podnikatel, posílá ji k soudu, v jehož obvodu má klient bydliště/sídlo/místo podnikání. Pokud klient a podnikatel bydlí daleko od sebe (typické u služeb poskytovaných online), může dojíždění k soudu představovat další nemalé výdaje a ztrátu času. Tato klauzule umožňuje toto obecné pravidlo změnit a určit si místně soud, který vám více vyhovuje. Anebo touto klauzulí můžete příslušnost obecných soudů úplně vyloučit a dohodnout se na tom, že váš případný spor bude rozhodovat rozhodčí soud (klauzule se pak nazývá rozhodčí doložka).

Podstatou smlouvy o poskytování služeb je to, že si stanovíte jasná pravidla průběhu spolupráce a dále pravidla, která vás ochraňují před problémy, které mohou v budoucnu nastat. Pokud vás zajímá, zda je vaše smlouva o poskytování služeb dostatečná, zkonzultujte ji s vašim právníkem!

Tento článek je určen pro informativní a vzdělávací účely, a nabízí obecný právní pohled do dané problematiky. Nejedná se o právní radu jak v konkrétním případě postupovat. Neznáme totiž vaši konkrétní situaci.