Eseróčka, nestihla jste změnit společenskou smlouvu do 30.6.2014? Přečtěte si v 5 bodech, co vás čeká a co máte udělat!


Nový zákon o obchodních korporacích (tzv. ZOK) přinesl od 1. ledna 2014 mnoho nového a mezi nimi i povinnost, kterou žije od nového roku každá firma zapsaná v obchodním rejstříku, a to povinnost do 30. června 2014 uvést svoje společenské smlouvy, stanovy apod. do souladu s tímto zákonem a doručit je do sbírky listin. Pokud by tak totiž firmy neučinily, hrozilo by jim, že je soud po této lhůtě zruší. Jelikož většina mladých podnikatelů má „eseróčka“, budu se v tomto článku věnovat s.r.o., a „obchodní korporaci“ budu nazývat mezi lidmi používanější „firmou“.

Povinnost eseróček by se dala shrnout do několika úkolů. Bylo potřeba si vzít svoji společenskou smlouvu (popř. zakladatelskou listinu), porovnat ji s novou právní úpravou, zjistit, zda se musí něco měnit nebo ne, a pokud bylo co měnit, objednat si notáře, zajít k němu nechat si vyhotovit notářský zápis a ten následně poslat na rejstříkový soud do sbírky listin.

Jak vyplývá z praxe tohoto půlroku, byly to úkoly nelehké, a určitě se nedaly sfouknout za nějaké dva tři dny. Naopak bylo potřeba mít čas si vše projít a rozmyslet, neprávníci vyhledali právníka, který poradil a případně připravil pro notáře i podklady (ach….že by notář jakožto právník vám celou tuto práci udělal sám, ale kde že!) no a nakonec tuto státem pořádanou legraci ještě pěkně zaplatit. Bohužel:(

A tak tu po půlroce máme firmy, které to nechávají být a čekají jak se to „vyvine“, ale s potěšením většina je takových, které to nenechávají být a věci dávají do pořádku. A když říkám do pořádku, tak nemyslím je ty jednatele, kteří „mají hotovo a založeno ve sbírce“, ale myslím i ty, kteří si smlouvu a zákon pročetli (nebo nechali pročíst) a zjistili, že je vše ok a nic měnit nemusí. Jedinou změnu, kterou budou dělat, je až podřízení se ZOKu jako celku. Což je dobrovolné, nicméně vhodné, ale na to je čas až do konce roku 2016. To je prima.

A tak pokud patříte k těm, kteří musíte změnit své smlouvy a chcete mít vše v pořádku, ale bohužel jste se do lhůty do 30.6.2014 nevešli (není se co divit, vždyť někteří notáři mají plno až do září!), nevěšte hlavu, nikdo vám 1.7. firmu nezruší. Naopak pojďte si v 5 bodech přečíst, co dělat, co se bude podle zákona po této lhůtě dít, a jak správně reagovat:

  1. Pokud jste ještě nezačali, vytáhněte konečně z trezoru svou společenskou smlouvu a posuďte ji s novým ZOKem. Udělejte si už opravdu konečně čas a projděte si svou společenskou smlouvu (popř. zakladatelskou listinu) a zjistěte zda potřebuje uvést do souladu se ZOKem. Mezi lidmi je rozšířen mýtus, že k notáři musí všechny firmy. A to není pravda!
  2. V klidu v dokončení změn pokračujte.  Pokud jste už v pokročilejší fázi, máte zabookovaný termín u notáře, nic nerušte a vše v klidu dokončete. Dostavte se na sjednaný termín, udělejte „enzet“ a pošlete ho do sbírek listin.
  3. V mezičase vám možná do datovky přijde ze soudu výzva k nápravě. Zákon říká, že pokud firma, která změnu neprovedla do 30.6.2014, a změnu neprovede ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou soud stanoví, bude na návrh soudu nebo osoby, které prokáže právní zájem, soudem zrušena a nařízena její likvidace. Tento proces zní výhružně, ale zachovejte chladnou hlavu. Tato výzva je první úkon, který soud musí v celém procesu učinit. Pokud nedostanete výzvu, nemůže dojít k dalšímu kroku. Je témeř jisté, že tato výzva vám nepřijde ihned. Soud se totiž musí nejdříve zabývat tím, zda zrovna vaše firma byla povinna tyto změny provést či nikoli, jinak výzvu nemůže ani zformulovat. Což bude nějaký čas trvat. Pak musí soud výzvu vyhotovit a doručit vám ji, což bude opět nějaký čas trvat.
  4. Tato výzva musí obsahovat dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění povinnosti. Neotálejte, a na tuto výzvu co nejdříve reagujte. Tato soudní výzva musí splňovat několik náležitostí. Především správný odesílatel (správný soud), správně označený adresát (vaše firma včetně IČ), označení povinnosti, kterou vaše firma porušila,  přiměřená lhůta k dodatečnému splnění povinnosti, datum vydání a doručení výzvy. Co si představit pod pojmem přimeřená lhůta? Ano, termín je to poměrně vágní, ovšem dává soudu prostor a možnost přistupovat je každé konkrétní firmě zvlášť. Soud bude při jejím určení zohledňovat především velikost firmy a předpokládanou náročnost změn. A tak pokud se vám stane, že vám tato výzva přijde, určitě ji neignorujte a naopak co nejdříve na ni odepište a vysvětlete důvody proč to tak je. Pokud jste ve fázi před dokončením změn, a slušně požádáte ještě o trochu času, tak vám jistě bude vyhověno.
  5. Uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci. Zrušení firmy a nařízení likvidace je opět proces, který není na jeden den ani na týden. Předpokládám, že toto je bod, do které se nedostane nikdo, a pokud přece jen, tak jen mizivé procento firem, které stejně fakticky dlouhodobě nefungují, takže tuto „sankci“ riskují vlastně už od doby starého obchodního zákoníku, ve kterém byla také. Záchytným bodem pro většinu firem bude bod 2, v němž je prostor dát všechno do pořádku stále bez jakýchkoli sankcí. Takže toho využijte! Pokud by se i přesto náhodou  stalo, že se ocitnete v tomto bodě 3, budete stále mít ještě čas věc zvrátit. Do datovky vám totiž jako dotčené firmě přijde návrh na zrušení společnosti. A tak opět, neignorujte ho a jednejte. Okamžitě se spojte se soudem, věc vysvětlete a dejte vše do pořádku. Nezapomeňte, vše co ústně dojednáte, písemně nebo elektronicky doplňujte. Pokud to se svou firmou myslíte vážně, jsem si jista, že věc nenecháte dojít tak daleko.

A jak jste na tom konkrétně vy? Máte hotovo, nebo ještě ne? Nebo vám přišla výzva ze soudu?

Zavolejte nám nebo se s námi spojte kliknutím sem! Umíme to a nenecháme vás v tom!

Tento článek je určen pro informativní a vzdělávací účely a nabízí obecný právní pohled do dané problematiky. Nejedná se o právní radu jak v konkrétním případě postupovat. Neznáme totiž vaši konkrétní situaci.