Právní forma: 3 velké chyby, které podnikatelé dělají


Velké množství podnikatelů, které znám, je zahlceno a zmateno rozdílnými informacemi, které dostávají o jednotlivých formách podnikání. Živnostník, sdružení podnikatelů (tzv. společnost od 1.1.2014), s.r.o., obecně prospěšná společnost (tzv. ústav od 1.1.2014) a daně, které se k těmto formám vztahují. Nejsou si úplně jisti tím, jakou formu by měli pro své podnikání zvolit. Tudíž většinou a někdy také opakovaně dělají tyto 3 chyby:

Chyba č. 1) Podnikatel zahlcený a zmatený všemi těmi rozdílnými informacemi o právních formách nedělá nic a nechává věci tak jak jsou. To je ale špatně. Když začnete podnikat jen tak, znamená to ze zákona, že podnikáte jako samostatný podnikatel. Pokud jste jeden, nazýváte se samostatný podnikatel (živnostník), pokud je vás více, jste sdružení podnikatelů (tzv. společnost od 1.1.2014). Živnostníkem či společností bez právní subjektivity se stáváte ihned, kdy do pomyslného vlaku podnikání naskočíte (smlouva o založení společnosti totiž nemusí být písemná). Nemáte žádnou ochranu v podobě omezené odpovědnosti (jako např. u s.r.o.). Odpovídáte vůči věřitelům přímo. Pokud na vás tedy někdo v rámci podnikání například podá žalobu, vystavujete svůj osobní majetek riziku, že o něj přijdete. Tato forma podnikání také znamená, že možná platíte na daních více než byste museli, protože v některých situacích vás daňové zatížení, včetně různých pojištění, vyjde víc než například u s.r.o. Když začnete podnikat jen tak, znamená to, že tomu všemu riskujete pokutu 10tis. -1mil. Kč od živnostenského úřadu za přestupek neoprávněného podnikání nebo v horším případě např. trest zákazu činnosti za trestný čin neoprávněného podnikání.

Chyba č. 2) Podnikatel, který se sice rozhodne učinit nějaké kroky, ale udělá chybu tím, že si založí například s.r.o. jen proto, že si myslí, že to tak dělají všichni. S.r.o. je jednou z jednodušších právnických osob užívaných pro podnikání. Ohledně odpovědnosti u s.r.o. platí, že společnost za své jednání a za dluhy odpovídá sama. Jednatel má také odpovědnost za dluhy s.r.o., ale podmíněnou, omezenou. Jednatel totiž neodpovídá za dluhy s.r.o. přímo, ale jen jako ručitel (jednatel platí až ty dluhy, které není s.r.o. schopna zaplatit sama) a jen tehdy, pokud se jednateli prokáže, že dluhy způsobil porušením povinnosti péče řádného hospodáře. Ano, správně čtete, povinnost prokázat toto porušení neleží na jednateli, ale leží na protistraně (věřitelích). To je hlavní právní rozdíl oproti živnostníkům, kteří odpovídají za své dluhy přímo. Podnikání každé osoby je jiné. Někdy je lepší být živnostníkem, někdy je lepší být s.r.o.  Nebo dokonce jiná právní forma. Záleží na oblasti, ve které podnikáte. Při rozhodování o správné právní formě se proto neřiďte tím, že například s.r.o. má váš kamarád, rozhodujte se na základě vlastní situace. Správnou volbou právní formy můžete ušetřit na daních a různých typech pojištění.

Chyba č. 3) Na závěr podnikatel, který sice správně vybere právní formu, ale nevede své podnikání řádně a tím pádem nesprávně nakládá s odpovědností, kterou má. Pokud nevedete podnikání podle zákonných požadavků, můžete ztratit tuto omezenou odpovědnost. Což znamená, že pokud vás bude v podnikání někdo žalovat nebo z nějakého důvodu nebudete schopni zaplatit svůj podnikatelský dluh, riskujete, že bude postižen váš osobní majetek.

Každý si může založit svou správnou právní formu sám. Stačí se poohlédnout po webu. Zde najdete dostatek informací o tom, co pro to potřebujete, jaký návrh či jakou žádost k jakému úřadu či soudu podat a co dalšího učinit. Nicméně nemáte tu přidanou hodnotu, kterou nabízí advokát. Advokát je schopen nabídnout právní radu ušitou na míru vašemu podnikání.

Konzultace s advokátem o správné právní formě za rozumnou cenu

Dám vám malý tip jak udržet nízké náklady při spolupráci s advokátem na výběru správné právní formy a jejím založení. Kupte si 1 až 2 hodiny konzultace s advokátem. Dá vám analýzu toho, která právní forma je pro vás nejvhodnější. A jakmile toto budete mít, jste už schopni učinit kroky ke správnému založení sami. Samozřejmě založení pro vás může udělat advokát, ale pokud nejste v takové situaci, najměte si alespoň advokáta na analýzu právní formy.

Mým cílem je dát vám rady a vybavit vás správnými informacemi, které potřebujete, abyste v podnikání učinili správná rozhodnutí. Chci vám pomoci, abyste věcem rozuměli. A jakmile budete věcem rozumět, uvidíte, jak se vám bude s advokátem, účetní i dalšími odborníky dobře spolupracovat.

Máte zájem se rozhodnout pro správnou volbu právní formy pro vaše podnikání a potřebujete pomoct?

Spojte se se mnu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo si objednejte mou 1hod konzultaci Vhodná právní forma & základní smlouvy (2 000 Kč) ušitou Vám přímo na míru! Co všechno obdržíte na 1hodinové konzultaci Vhodná právní forma & základní smlouvy se dozvíte kliknutím sem.