Potřebuji smlouvu, když jdu podnikat s kamarádem nebo s rodinou?


Je možné, že máte kamaráda, se kterým se znáte už od dětství, spojují vás společné koníčky, máte vize a nápady, které jste se rozhodli dát dohromady  a už nějaký pátek pracujete na společném projektu. Do myšlenek projektu jste tak zahloubaní, že vás možná ani nenapadlo nebo na to jednoduše ještě nedošlo, že i tento vztah s kamarádem či kamarádkou by měl dostat nějakou právní podobu.

Jak je to tedy, potřebuji smlouvu s kamarádem, kterého beru jako partnera do společného podnikání?

Moje krátká odpověď zní: určitě ANO!!!

A moje delší odpověď...je zde:)

Písemná smlouva mezi partnery ochraňuje vztahy. Když se rozhodnete jít do podnikání s kamarádem, měli byste mít jasná pravidla. Jak budete dělit zisk, bude se podíl na zisku vyplácet hned nebo ho budete reinvestovat do firmy? Kdo bude vlastnit výsledky duševního vlastnictví a v jakém poměru? A když jeden z partnerů opustí firmu, co se stane? Bude druhý partner pokračovat nebo podnikání zakončí nebo může přivést nového partnera?

Jak vidíte, je tu spousta otázek, které přichází v úvahu a které by měly být zodpovězeny. Neshoda o těchto věcech zničila mnohá přátelství.  Když se mě klienti ptají, jaká je hlavní chyba, kterou podnikatelé v tomto ohledu dělají, tak je to právě nesepsání této smlouvy.

Ochraňte svoje podnikání i přátelství! Mějte smlouvu pro jakýkoli obchodní vztah, do kterého vaše firma vstupuje. Toto pravidlo ochrání vás, vaše kamarády i vaše podnikání a vyhnete se všem možným bolestem hlavy, ztrátám a také potenciálním soudním sporům.

A nyní si povíme něco bližšího o tom, jak se jak se smlouva, do které se tato pravidla dávají, obvykle jmenuje. Pokud se rozhodnete podnikat jako živnostníci (říká se jim také OSVČ), a máte zájem o trvalou spolupráci více živnostníků, tuto trvalou spolupráci vytvoříte tak, že mezi sebou uzavřete smlouvu o založení společnosti. Společnost je nový institut dle §2716 nového OZ, který nahrazuje dosavadní sdružení fyzických osob bez právní subjektivity.  

Z hlediska srovnání sdružení a společnosti, je nová právní úprava společnosti širší a flexibilnější než dosavadní sdružení (např. rozšíření zákazu konkurenčního jednání společníků). Co naopak zůstává stejné, je to, že jak u sdružení tak i u společnosti za dluhy odpovídáte svým osobním majetkem v plném rozsahu. Smlouva o společnosti nemusí být písemná, písemnost se vyžaduje jen pokud společníci do společnosti vkládají majetek. Já sepsání smlouvy doporučuji tak či tak a nejlépe s ověřenými podpisy (nejedná se o nic náročného, každý podpis lze na obecním úřadě vyřídit za 30 Kč), a to pro to, aby bylo jasné, co se dohodlo a nikdo si v budoucnosti nevymýšlel, že dohoda zněla jinak.

Pokud se rozhodnete podnikat jako právnické osoby, nejjednodušší možností bude založit vícečlenné s.r.o., tedy s.r.o. s více společníky. Smlouva se pak nazývá společenská smlouva, a uzavíráte ji u notáře ve formě notářského zápisu. Touto smlouvou dochází takzvaně k založení s.r.o. Jakmile tuto smlouvu společně s dalšími přílohami a návrhem předložíte na místně příslušný krajský soud a tomuto návrhu bude soudem vyhověno (obdržíte usnesení), dochází k tzv. vzniku s.r.o.

Pokud by se mělo jednat o spolupráci spíše dočasného (nebo jednorázového) charakteru, tak v obou případech, tedy jak u fyzických osob podnikatelů, tak u právnických osob, si vystačíte s některou typickou smlouvou upravenou přímo v občanského zákoníku, jako je např. kupní smlouva, smlouva o dílo. Jestliže by vám žádný z těchto typů smluv nevyhovoval, sepsali byste si pro své potřeby smlouvu vlastní a ta se obvykle nazývá smlouva o spolupráci.

Na závěr bych ještě řekla, že tento postup se hodí nejen pro spolupráci s kamarády, ale také s rodinou. Třeba máte manželku/la, dceru, syna, se kterým se perfektně doplňujete a rádi byste dali dohromady své síly.

Měli byste zájem si takovou smlouvu vytvořit a potřebujete poradit? Objednejte si mou 15min skype konzultaci (500 Kč) prostřednictvím kontaktního formuláře! V případě, že si tvorbu smlouvy následně objednáte, bude tato částka započtena na tvorbu této smlouvy.